Osmanlı Devleti'nde bilinen aksine ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmamıştır. Osmanlı İmparatorluğunda ilk matbaa'nın kuruluşı İbrahim Müteferrika'dan tam 234 yıl önce İspanyol göçmeni olan David ve Samual İbn Nahmias Kardeşler tarafından kurulmuştur. Bu ikilinin basımını yaptığı ilk kitap ise Yakup ben Asher'in Arba'ah Turim eseridir. Bu eser 13 Aralık 1493'te basılmıştır. 

nahmias kardeşler 1505-06 yıllarında bir de tevrat basmışlardır. nahmias kardeşlerin matbaasında gezgin benjamin ben-yuda 'nın tudela’nın seyahatnamesi' de ilk kez 1543’de istanbul’da basılmıştır.

İtalik hurufatı, sayfa düzeni, folyo işaretleme tekniği, metin başının büyük harfle belirtilmesi gibi yenilikleri Matbaa sektörüne kazandıranda 1530 yılında İtalya yolu ise İstanbul'a gelip yerleşen sansiro ailesidir.

Kısacası Osmanlı'da kurulan ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmamış, İbrahim müteferrika'ya ilk Türk Matbaacı diyebiliriz.İbrahim Müteferrika'nın kurmuş olduğu matbaa ise yine Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 1729 yılında açılmış ve faaliyete girmiştir.